Nadzor terjatev

Si želite izterjati tudi najnižje zneske, za katere menite, da ni ekonomske upravičenosti?

Nadzor terjatev je zadnja možnost, ki jo lahko upnik še izvede nad svojimi terjatvami, ki so že odpisane ali pa je zanje, v računovodskih evidencah, izveden popravek vrednosti. Običajno so predmet te storitve nizki zneski terjatev, ki jih zaradi ekonomskih razlogov upniki ne vlagajo na sodišče. V podjetju smo poskrbeli tudi za te storitve. Za lažjo odločitev, vam Prohit, na osnovi simulacije vašega primera, izdela celotno strategijo te storitve z vsemi možnimi pozitivnimi in negativnimi učinki.

Pokličite nas še danes na telefonsko številko 02 555 20 30
ali nam pošljite sporočilo na terjatve@prohit.si

Meni