Odkup terjatev

Hitro do likvidnega denarja

V zadnjih petih letih se je podjetje PROHIT d.o.o. specializiralo za trg odkupa slabih posojil, kjer je sodelovalo v segmentu skrbnega pregleda pri vseh večjih projektih odkupa terjatev v Sloveniji, med drugim pri potrošniškemu delu projekta Pine (NLB) v bruto vrednosti 120 milijonov EUR, pri projektu Taurus (Unicredit Banka) v bruto vrednosti 140 milijonov EUR, pri projektu Stefanija (Banka Intesa Sanpaolo) v bruto vrednosti 131 milijonov EUR ter pri projektu Amber (Abanka) v bruto vrednosti 250 milijonov EUR. Financiranje zagotavljamo z domačim in tujim kapitalom. Prej opisane projekte Pine, Amber in Stafanio ima podjetje tudi v upravljanju. Na področju slabih posojil podjetje izvaja tudi vrednotenje portfeljev zavarovanih in nezavarovanih terjatev.

Nova storitev na trgu
Permanentni odkup terjatev (FFA – Forward Flow agreement)

Ali vam terjatve z nižjimi glavnicami povzročajo nesorazmero visoke stroške glede na rezultate? Vam prinašajo veliko stresnega dela in obremenjujejo interni kader? Je delež slabih terjatev previsok in vam slabi bilanco?
Kaj je Forward Flow Agreement?
FFA je pogodba, ki določa pogoje in terminski plan dolgoročne prodaje slabih terjatev. V pogodbi se prodajalec zaveže, da bo prodal vnaprej določene terjatve po pogodbeni ceni in v določenem obsegu.  Praksa je, da se sklepajo tovrstne pogodbe za obdobje enega do dveh let, s sukcesivno, kvartalno prodajo terjatev.
Storitve permanentnega odkupa terjatev so v Evropi,  predvsem na področju slabih terjatev (NPL-ov),  vedno bolj aktualne ne samo v bančnem sektorju, temveč tudi v telekomunikacijskem, zavarovalniškem in drugih sektorjih.

Skrben pregled terjatev (Due diligence)

Podjetje Prohit, d.o.o. ponuja domačim in tujim investitorjem, v okviru procesa odkupa terjatev, storitev skrbnega pregleda portfelja terjatev (t.i. due diligence). Storitev je namenjena vsem domačim in tujim investitorjem, ki imajo poslovni interes na področju odkupa slabih posojil, hkrati pa nimajo kapacitet za izvedbo skrbnega pregleda večjih portfeljev terjatev. Prohit, d.o.o.,na podlagi večletnih izkušenj na področju upravljanja portfeljev terjatev, ponuja celovito storitev skrbnega pregleda, ki vključuje:
  • koordinacijo in celovit pregled portfelja terjatev fizičnih ali pravnih oseb (zavarovane ali nezavarovane terjatve),
  • sistemsko analizo in trenutno oceno vrednosti portfelja,
  • ocena izterljivosti s planom poplačil v naslednjih 5-ih letih,
  • svetovanje in priprava celovitega scenarija izterjave glede na terminski plan investitorja.

Pokličite nas še danes na telefonsko številko 02 555 20 30
ali nam pošljite sporočilo na terjatve@prohit.si

Meni