O podjetju

Kdo smo?

Smo podjetje, ki za vas organizira in izdela celovit načrt upravljana vaših terjatev, v odvisnosti od vrste in starosti terjatev. Lahko vam organiziramo le segmentne storitve, kar pomeni, da vam izdelamo strategijo za posamezni segment upravljanja terjatev.

Na svojem področju smo vodilno podjetje v državi in se trudimo, da bomo naročnikom ponujali le najboljše in inovativne rešitve.

Zaupajo nam mnoga slovenska podjetja, največje reference predstavljajo naročniki iz telekomunikacijskega, bančnega in zavarovalniškega sektorja, pa tudi številni drugi. Storitve ponujamo pravnim osebam, ki izkazujejo terjatve tako do pravnih in fizičnih oseb.

Kaj morate storiti?

Pokličite nas na telefonsko številko 02 555 20 30 ali pošljite e-sporočilo na naslov: terjatve@prohit.si.

Osebna izkaznica

Prohit d.o.o.
Tržaška cesta 37 A
2000 Maribor
telefon 02 555 20 30
terjatve@prohit.si
www.prohit.si
Davčna številka: SI37305760
Matična številka: 6124810000
IBAN SI56 2900 0005 0569 255 (UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.)

Vrednote podjetja Prohit – srce kulture podjetja

Vrednote pomenijo bistvo filozofije podjetja. Tvorijo močne vezi med zaposleni­mi, saj se z njimi identificiramo in osmislimo lastno delo. Vsi zaposleni moramo živeti z isto vizijo, živeti za iste vrednote, imeti zastavljeno isto strategijo, zato,  da se čim bolj približamo istim ciljem in, da je naše skupno življenje čim boljše.
 V podjetju Prohit smo vrednote oblikovali vsi zaposleni. Predstavljajo dogovor glede načinov, kako bomo sodelovali, ustvarjali in gradili odnose ter uresničevali svojo vizijo in dosegali cilje. Identificirali smo tiste, ki so v podjetju zaželjene in koristne.
ZAUPANJE IN PRIPADNOST
 • Zaupanje se oblikuje na podlagi naših dejanj, v določenem časovnem obdobju.
 • Podlago za zaupanje oblikujejo dobri medsebojni odnosi, ki so pomembni tudi za pripadnost podjetju. Le ta se krepi preko dogodkov, druženj in teambuildingov.
 • Zaupanje v sebe in druge, sodelavce, vodstvo.
 • Smo zaupanja vredna oseba.
 • Zaupanje in pripadnost se odražata v iskrenosti in spodbujanju za zadovoljstvo med zaposlenimi, hkrati pa služita kot temelj za doseganje dobrih poslovnih rezultatov.
SPOŠTOVANJE IN EMPATIJA
 • Spoštovanje idej, mnenj, osebnosti, drugačnosti, raznolikosti mnenj. Vsaka oseba, ki stopi skozi vrata našega podjetja, je vredna spoštovanja, dokler s svojim vedenjem in dejanji ne ustvari drugačnega prepričanja.
 • Medsebojno spoštovanje ter iskrenost do zaposlenih in poslovnih partnerjev.
 • Empatija (ljubezen) do sebe, dela, sodelavcev, okolja.
 • Sposobnost sočustvovanja, skrbnost do sebe in drugih, vživeti se v situacijo drugega, s pomočjo naše presoje ter izkušnje.
 • Pravilen pristop ter komunikacija in pozitivna naravnanost.
ODGOVORNOST IN STROKOVNOST
 • Odgovornost do sebe, svojega dela in drugih posameznikov v podjetju.
 • Zavedanje in sprejemanje dogovornosti, sprejemanje odgovornosti za nastale napake ter sprejemanje odgovornosti za najboljšo rešitev.
 • Strokovnost na svojem področju, izobraževanje na svojem področju, pravilno uporabljamo vsa znanja in sredstva, ki so nam na voljo in se nenehno izobražujemo. Pri svojem delu smo čustveno zreli.
EKIPNI DUH
 • Predanost in pripadnost delu, ekipi, podjetju. Povezanost, strpnost in medsebojno zaupanje.
 • Pozitivna energija, humor, medsebojna pomoč, medsebojno spodbujanje in zavedanje, da imamo skupne cilje in vizijo.
 • Zavestno vnašanje dobre volje z zavedanjem, da ravnanje vseh članov vpliva na vzdušje v ekipi.
 • Spontanost, upoštevanje idej posameznikov, druženja ter skupni projekti.
FOKUS IN AMBICIOZNOST
 • Imamo zemljevid s ciljem, kateremu sledimo.
 • Prizadevamo si za doseganje ciljev.
 • Nenehno si postavljamo nove cilje, za katere ne dvomimo, da jih bomo dosegli.
 • Skrbimo za usmerjenost naših misli in energije na postavljenih ciljih in željeni viziji, tako posameznikov kot podjetja ob upoštevanju mej okolice.

Pokličite nas še danes na telefonsko številko 02 555 20 30
ali nam pošljite sporočilo na terjatve@prohit.si

Zakaj izbrati Prohit?

Podjetje Prohit  je specializirano za organizacijo in izdelavo celotnega načrta upravljanja terjatev. Storitve obračunavamo izključno na osnovi realizacije. Prohit zaposluje veliko strokovnjakov iz ekonomskega, pravnega, IT in marketinškega področja. Zaupajo nam največja slovenska podjetja in seveda tudi številni manjši upniki. Prava izbira za vas smo zaradi naše strokovnosti in nenehnega prilagajanja sodobnim trendom na tem področju. S tem, ko nam boste zaupali izvedbo celotne organizacije upravljanja vaših terjatev, se boste sami lahko bolj osredotočili v izvajanje svoje primarne dejavnosti. S takšno odločitvijo boste, v prvi vrsti, poskrbeli za svoje zdravje in zdravje zaposlenih, dvignili boste delovno klimo in razpoloženje med zaposlenimi, kar je ključnega pomena za doseganje vsakega uspeha.

V KOLIKOR BOSTE IZBRALI PROHIT, BOSTE IZBRALI ZMAGOVALCA IN, KAR JE ŠE POMEMBNEJE,  ZMAGOVALEC BOSTE POSTALI TUDI VI.

Družbena odgovornost

S pojmom družbene odgovornosti v našem podjetju označujemo koncept, po katerem, v svojo poslovno politiko, poleg osnovne skrbi za pridobivanje dobička, uvrščamo tudi skrb za vse, s katerimi pri svojem poslovanju prihajamo v stik. To pomeni skrb za zaposlene in zagotavljanje njihovega primernega ter varnega delovnega okolja, spoštovanje mednarodnih in domačih standardov s področja dela in človekovih pravic, pošten odnos do kupcev in dobaviteljev, ter skrben odnos do narave in okolja.

Na področju odnosa do zaposlenih nenehno skrbimo za razvoj naših sodelavcev, za njihovo dobro počutje na delovnem mestu, za ravnovesje zaposlenih med delom in njihovim zasebnim življenjem. Vlagamo v izobraževanje sodelavcev, krepimo njihovo inoviranje in jih spodbujamo k izvajanju prostovoljnega dela v nepridobitnih organizacijah.

Vlagamo v skupnost s pomočjo sponzorstev in donacij, aktivno sodelujemo na humanitarnih in drugih dogodkih. Smo člani Inštituta za razvoj družbene odgovornosti IRDO (www.irdo.si) in skupaj z njimi izvajamo različne družbeno odgovorne akcije.

Zavedamo se naših vplivov na okolje, zato varčujemo z energijo, ločujemo odpadke, poslujemo čim bolj elektronsko in vspodbujamo zaposlene za uporabo javnih prevoznih sredstev in koles.

Skrbimo za razvoj in uspešnost naših strank, skupaj z njimi razvijamo nove strategije in modele celovitega upravljanjua terjatev. Naše naročnike redno obveščamo o novostih z našega področja dela ter jim posredujemo aktualne informacije, potrebne za njihovo delo in razvoj. Dobaviteljem redno plačujemo obveznosti v dogovorjenih rokih, za kar smo pridobili certifikat bonitetne odločnosti AAA in si skupaj z njimi prizadevamo za izboljšanje plačilne discipline in hkrati za krepitev družbene odgovornosti na vseh segmentih.

Meni