Blog

10 let obstoja podjetja – intervju z direktorjem Igorjem Stražišnikom

aktualno

1. Kako se spominjate vaših začetkov?

Zelo rad se spominjam naših začetkov, ki so verjetno dokaj podobni večini ostalim, to pomeni mala pisarna, skromno pohištvo, osebni računalniki, čim nižja najemnina za stare pisarne brez možnosti prezračevanja, mrzle sanitarije ,  … v glavnem, varčevalni program na vseh področjih. V srcih pa entuziazem, da zmoremo ter, da je pred nami svetla prihodnost.  Naša največja skrb je bila kako prepričati naročnike, da upravljanje terjatev zaupajo start up-u brez referenc, a z obilo idejami, kako upravljanje terjatev digitalizirati. Uspelo nam je s trdim in vztrajnim delom. Moj urnik je takrat potekal tako, da sem dopoldan skakljal iz sestanka na sestanek v glavnem v Ljubljani, kjer sem poskušal urediti nove posle, popoldan pa sem majhni »ekipici« pomagal pri operativnih opravilih. Bili smo še zelo mladi, kljub temu pa nam je, po napornem delovniku, zvečer ostalo še delček energije za pivo.

2. Kaj pomeni prelomno točko v vašem podjetju oziroma kaj štejete za najpomembnejšo poslovno odločitev?

Najpomembnejša odločitev v našem podjetju je bila, da želimo upravljati terjatve povsem digitalizirano. Posledica te odločitve je bila, da smo ogromno denarja in energije vložili v razvoj lastnih programskih rešitev za učinkovito upravljanje terjatev. S tem smo na trg prinesli popolnoma novo sodobno storitev. Lahko bi rekel storitev, ki je bila takrat še nekoliko pred svojim časom. A se je izkazala za zadetek v polno. Popolnoma digitalizirano upravljanje terjatev je bila točno takšna storitev, ki jo je trg takrat pričakoval. Ker smo gradili »high tech« podjetje, smo tako k nam pritegnili pretežno mlajše kadre in to je zaznamovalo tudi miselnost celotnega podjetja, ki se zaveda prednosti digitalne dobe in vedno znova stremi k optimizaciji poslovnih procesov z uporabo naprednih digitalnih orodij. Mnenja sem, da je naše napredno mišljenje in agilnost ena od naših ključnih konkurenčnih prednosti.

3. Kakšen odnos imajo danes upniki do svojih neplačnikov oziroma kaj se je spremenilo od samega začetka delovanja?

Če pogledam nazaj na same začetke moje kariere je bila takrat glavna skrb upnikov neučinkoviti sodni postopki in tudi nesorazmerno visoki stroški teh postopkov, glede na izplen. To se je tudi najbolj spremenilo od takrat. Skupaj z našimi naročniki smo v zadnjih 10 letih razvili resnično učinkovit sistem upravljanja terjatev. Seveda ima pri tem veliko zaslug tudi izgradnja »e-sodstva« v Sloveniji, saj bi v nasprotnem primeru zelo težko popolnoma digitalizirano upravljali terjatve. Plačilna nedisciplina je bila še pred 10 leti velika težava, saj smo ravno preživljali veliko finančno krizo. Takrat so bile razmere popolnoma drugačne od danes, ko imamo na finančnih trgih presežne količine denarja in neplačane terjatve.

4. V čem se vaša današnja ponudba storitev razlikuje od tiste izpred desetih let?

Kot sem že omenil je Prohit visoko tehnološko podjetje, ki ves čas vlaga v razvoj svojih storitev. V podjetju deluje lasten razvojni oddelek, ki se konstantno odziva na spremembe okoliščin izvajanja naših storitev. Danes na primer izmenjava podatkov poteka bistveno drugače kot je potekala v začetku delovanja našega podjetja. Ogromne količine podatkov se pretakajo preko naprednih varnih digitalnih kanalov praktično samodejno. Pred 10 leti pa je bila največja ovira za sklenitev pogodbe z nami, kako nam bodo naročniki zagotavljali sveže in ažurne podatke. Razvoj naprednih aplikacij in spremenjene okoliščine na trgu (vse bolj digitalno okolje) pa je prinesel tudi razvoj novih storitev. Tako smo razvili aplikacijo za prevzem starih spisov v fizični obliki in transformacijo v sodobno digitalno obliko. Ta storitev je mnogim omogočila (in jim še omogoča), da so iz njihovih arhivov fizično pripeljali na tisoče in tisoče starih pozabljenih zaprašenih spisov k nam.  Z uporabo sodobnih orodij smo te spise digitalizirali in tudi aktualizirali ter iz njih pričeli »delati« denar. Ves čas se je nabor naših storitev širil.  Klasičnemu načinu upravljanja terjatev smo dodali še odkup zavarovanih in nezavarovanih terjatev, ki ga financiramo bodisi iz lastnih sredstev ali pa v sodelovanju z domačimi in tujimi investitorji.

5. Kdaj je primeren čas za odločitev naročnika o predaji terjatev v upravljanje specializirani agenciji?

Takrat, ko sam ne znaš ali ne zmoreš. To je dejansko takrat, ko zaradi količine ali zahtevnosti terjatev, z vidika ekonomike ni več smiselno, da bi znotraj podjetja gradili oddelek za upravljanje terjatev. Včasih pa tudi takrat, ko se je zaradi spremenjenih okoliščin na trgu povečala količina terjatev, ki jih sam ne zmoreš več upravljati. Najpogostejši razlog za »outsourcing« je torej prepoznavanje prednosti, ki jih ponujajo specializirane agencije za upravljanje terjatev, sledita mu pomanjkanje internega kadra in neučinkovit ali pomanjkljiv interni informacijski sistem upravljanja terjatev.

6. Kje je Prohit danes, kar se tiče življenjskega cikla in kje ga vidite čez naslednjih 10 let?

Kar se tiče življenjskega cikla podjetja danes, lahko rečemo, da je podjetje na vrhuncu svojega razvoja. Že šesto leto zapored je vodilno na svojem področju v Sloveniji, trgu pa ponuja zelo napredne rešitve  upravljanja terjatev, vključno z odkupom. To je tudi razlog, da je naša razvojna strategija za naslednja leta usmerjena v razvoj novih produktov. Čez 10 let vidim Prohit kot kredibilnega poslovnega partnerja prisotnega v vsej regiji, ki mednarodnim poslovnim skupinam ponuja svoje napredne digitalne rešitve upravljanja terjatev ter tudi licenčno programsko opremo za digitalizacijo poslovnih procesov pri bolj učinkovitem upravljanju terjatev.