Aktualno

Prohit drugače

Podjetje Prohit je  član Inštituta za družbeno odgovornost IRDO in v tem duhu deluje do zaposlenih, okolja in do vseh zunanjih deležnikov, vključno poslovnih subjektov. V ta namem zaposlenim omogoča različne oblike druženja v smislu krepitve timskega duha in dobrega počutja na delovnem mestu, udeležuje se humanitarnih dogodkov, organizira lastne humanitarne akcije v okviru zaposlenih ipd.

Napoved izobraževalnih dogodkov

V lanskem letu in v prvi polovici letošnjega leta,  smo se,  zaradi situacije, izključno videvali le na on-line izobraževalnih dogodkih, ki jih naše podjetje brezplačno organizira tako za obstoječe kot tudi za potencialne naročnike. Želimo in upamo, da bomo lahko v jesenskem času, po dolgem premoru, izvedli seminar v živo, “tako kot v starih časih”,…
Read More

Prohitovci na teambuildingu

Da smo ljudje socialna bitja, ki potrebujemo druženja in energijo drug drugega, smo dokazali na težko pričakovanem letnem teambuildingu. Izkoristili smo pandemične razmere, ki so nam bile naklonjene, prav tako tudi vreme, in se prvič skupaj podali na Dolenjsko,  ki nas je očarala s svojimi lepotami. V sklopu »teambonding-a« smo spoznali Matjaževo domačijo ter Zgodbo…
Read More

Periodični odkupi nezavarovanih terjatev

V začetku junija smo izvedli webinar z Naslovom Periodični odkupi nezavarovanih terjatev. Udeleženci webinarja so izvedeli ogromno koristnih informacij, ki jih lahko uporabijo v svojih ustanovah. Ker je bila udeležba na webinarju zelo visoka in ker je tema, ki smo jo obravnavali vedno bolj aktualna, ne samo v bančnem, temveč tudi v zavarovalniškem in gospodarskem…
Read More

Telefonsko upravljanje terjatev

Odločilnega pomena je, da začnemo dolžnike vzpodbujati k plačilu že zelo zgodaj, optimalno je, takoj po valuti zapadlosti. V telefonskem pogovoru moramo biti jasni in odločni, predvsem pa slediti končnemu cilju, to je, doseči obljubo o plačilu ali dogovor o delnem oziroma celotnem plačilu dolga. Pripravljeni moramo biti na komunikacijo z različnimi tipi dolžnikov in…
Read More

Skrb za zdravje zaposlenih – nabava višinsko nastavljivih miz

Ergonomski stoli in nastavljive mize postajajo vedno večji trend v zadnjih letih, saj so raziskave pokazale, da prekomerno sedenje vpliva na razne zdravstvene probleme, kot so težave vratnih in ledvenih vretenc, debelost in bolezni srca. Kombinirano sedeče in stoječe delo pa je tudi priporočeno s strani številnih, vodilnih ortopedov. Kljub temu, da je v našem…
Read More

Čistilna akcija v Podjetju Prohit

22. aprila je svetovni dan Zemlje, ki je bil prvič organiziran že leta 1970. Od takrat se vsakoletno obeležuje, danes v več kot 190 državah. Kot družbeno odgovorno podjetje smo se odločili, da bomo ob svetovnem dnevu Zemlje organizirali čistilno akcijo in očistili bližnjo okolico naše poslovne stavbe. Akcija je letos potekala prvič in to…
Read More

Družbena odgovornost v podjetju Prohit

Kot družbeno odgovorno podjetje uvajamo v podjetju t.i. “orange day”, ko bodo lahko zaposleni, dela prost dan, namenili v različne humanitarne namene kot je npr. delo v humanitarnih organizacijah, obisk starejših v domu ostarelih ali na domovih, pomoč pri gasilskih društvih, sodelovanje v etnografskih društvih, brezplačno pravno svetovanje društvom za posebne namene kot so npr.…
Read More

Zadovoljni zaposleni so “motor podjetja”

V podjetju Prohit veliko namenjamo za zadovoljstvo zaposlenih, saj se zavedamo, da sta dobro počutje in zadovoljstvo na delovnem mestu ključna faktorja učinkovitosti. Kot pravi direktor podjetja Prohit, Igor Stražišnik, so zaposleni “motor podjetja” in njihovo neprecenljivo znanje je potrebno negovati. Kot posledica trenutnih okoliščin, je med drugim tudi nakup multifunkcijskega masažnega stola, ki ga…
Read More

Modeli periodičnega odkupa nezavarovanih terjatev

V podjetju Prohit d.o.o. smo, v okviru strategije odkupa nezavarovanih terjatev do fizičnih in pravnih oseb, oblikovali in razvili dva modela odkupa terjatev. Prvi je klasičen model odkupa (Forward Flow Agreement), po katerem se, z denarno transakcijo, izvrši prenos terjatve na kupca. Drugi model je model t.i. »inkaso cesije«, po katerem se prenos terjatev izvede…
Read More

Fespirator

S strani Gospodarske zbornice Slovenije, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Javne agencije Spirit, je ekipa Fespirator, ki jo tvori tudi podjetje Prohit, v začetku meseca decembra prejela priznanje za inovacijsko sodelovanje pri razvoju prototipov slovenskega respiratorja. V sodelovanju s študenti, podjetniki in strokovnjaki iz drugih institucij jim je v rekordnem času, v prvem…
Read More

Konference in seminarji

Za utrjevanje naše pozicije na trgu skrbimo tudi tako, da sodelujemo na različnih, ciljno usmerjenih konferencah in drugih dogodkih, bodisi s predavanjem, bodisi samo s sponzoriranjem dogodka. Namen tovrstnega sodelovanja je, da širšo javnost sproti obveščamo o aktualnih novostih in rešitvah na področja celovitega upravljanja s terjatvami.

PROHIT – septembra tudi na obali, kot sponzor dogodkov

V mesecu septembru bo naše podjetje, kot sponzor, sodelovalo na dveh večjih dogodkih in sicer na Finančni konferenci in Dnevih zavarovalništva, ki bosta potekala v GH Bernardin Portorož. Kot partner za področje upravljanja terjatev podpiramo oba dogodka že vrsto let. Primarni namen podpore je seznanjanje potencialnih strank o upravljanju in odkupu terjatev, o širjenju primerov…
Read More

Družinska konferenca

V juniju smo se kot sponzor udeležili Družinske konference, ki je potekala v Orehovem gaju, in je bila po dolgem času izvedena v živo. Družinska podjetja so pomembna oblika podjetništva in znatno prispevajo h gospodarstvu tako v Sloveniji kot tudi v svetovnem merilu. Tudi podjetje Prohit d.o.o. ima status družinskega podjetja, zato si še toliko…
Read More

Inovativno podjetništvo – Družbeno odgovorne podjetniške prakse

Ko člani Štajerske obrtne zbornice smo se, v okviru regijskega sveta poslovnih žensk,  v mesecu maju,  udeležili celodnevnega dogodka « Izmenjava dobrih praks na področju inovativnega in ženskega podjetništva«. Dogodek je potekal v turističnem kompleksu Goričke Iže v Prekmurju. Po kratkih predstavitvah in izmenjavah poslovnih praks vseh udeleženk smo si ogledali kar nekaj primerov uspešnih zgodb…
Read More

Poslovna konferenca

Podjetje Prohit, je tako kot že vrsto let do sedaj, tudi letos bil ponosen sponzor že 22. Poslovne konference, ki je potekala v mesecu novembru in se je tokrat izvedla v digitalni obliki. Rdeča nit konference je bila: Gospodarstvo na preizkušnji prožnosti in odpornosti. Gre za preizkus naše prilagodljivosti in sposobnosti, da si po šoku opomoremo…
Read More

Finančna konferenca

V času od 5. do 6. oktobra letos se je v Portorožu, v organizaciji Ljubljanske borze in Časnika Finance  odvijala 37. Finančna konferenca.  Letos je potekala, zaradi vsem znane situacije, pod drugačnimi pogoji. Podjetje Prohit je, sedaj že tradicionalno, podprlo izvedbo konference kot sponzor.  Namen tovrstnega sodelovanja na konferenci je izmenjava dobrih poslovnih praks ter predstavitev…
Read More

Novi komunikacijski prijemi in metode v postopku upravljanja terjatev po koroni

V času slabih gospodarskih razmer oziroma v času po krizi, se znatno povečujejo dolgovi, zato je potrebno pravočasno poskrbeti  tudi za ta del poslovanja. Poti, ki jih lahko uberemo pri upravljanju terjatev je precej. Ker je bolje preprečiti, kot zdraviti, vam bodo strokovnjaki, ki se z upravljanjem terjatev profesionalno ukvarjajo že vrsto let, predstavili zakonske,…
Read More

8. Družinska konferenca

Družinska podjetja imajo pomemben delež v slovenskem gospodarstvu, kjer se njihova vloga še povečuje. Družinska konferenca, ki je letos potekala že 8.leto zapored, se je letos odvijala v idiličnem okolju Orehovega gaja na prostem.  Naše podjetje je sodelovalo na konferenci kot sponzor z namenom, da širi svojo uspešno poslovno prakso glede upravljanja terjatev tudi na…
Read More

Energetska konferenca

V Mariboru se je konec novembra, v organizaciji Časnika Večer,  odvila prva tovrstna energetska konferenca z naslovom Zelena transformacija. Prohit je podprl dogodek s sodelovanjem v obliki sponzorstva, saj je to odlična priložnost za graditev socialnega in poslovnega kapitala in izmenjave dobrih poslovnih praks. Govorci so bili osredotočeni, kako nujno potrebno je, da vsak posameznik…
Read More

Aktivna vloga Prohita na NPL konferenci v Londonu

V organizaciji Smith Novak je bila 1. in 2. oktobra v Londonu organizirana NPL konferenca z naslovom Global  NPL 2019, katere smo se udeležili tudi mi. Aktivno smo sodelovali na panelu in tako naše bogate izkušnje delili z drugimi strokovnjaki iz področja  slabih terjatev. Predstavniki podjetja so tako imeli priložnost za navezovanje novih poslovnih stikov,…
Read More

Podravsko podjetje leta 2018

Časnik Večer in Štajerska gospodarska zbornica, s projektom Podravsko podjetje 2018, že četrto leto zapored predstavljata najuspešnejša podjetja, ki si svoj kruh ustvarjajo na regijski, nacionalni in tudi svetovni ravni. Zdravko Počivalšek je v uvodnem nagovoru dejal, da se v krizi rojevajo prodorna podjetja, zato, ob ohlajanju gospodarske rasti ni nobenih razlogov za paniko. Ker…
Read More

Prispevki

Ker je v podjetju veliko strokovnjakov in posledično veliko znanja iz področja celovitega upravljanja s terjatvami, skrbimo zato, da z aktualnimi prispevki seznanjamo zainteresirane in s tem koristno delimo pridobljeno znanje.

Izvršba zoper delodajalca

Pogosto se kot izvršilno sredstvo v izvršilnem postopku predlaga rubež plače, o čemer odloči sodišče. Upnik mora v predlogu navesti podatke o dolžnikovi zaposlitvi, pri čemer sodišče po uradni dolžnosti pred izdajo sklepa o izvršbi opravi poizvedbe o teh podatkih v elektronsko dosegljivih evidencah, kar izhaja iz 40. člena Zakona o izvršbah in zavarovanju[1] (v…
Read More

Zastoj v izvršilnem postopku-smrt dolžnika in možnosti upnika uveljavljati terjatev napram dolžnikovim dedičem

Tekom samega izvršilnega postopka zoper dolžnika se nemalokrat zgodi, da dolžnik umre, zato je izrednega pomena, da pravo omogoča različne načine, kako lahko upnik uveljavlja svojo terjatev, ki jo je imel do pokojnega dolžnika – zapustnika, tudi napram njegovim dedičem. Preden pa lahko upnik sploh upravičeno zahteva poplačilo terjatve od dedičev pokojnega dolžnika, je najprej…
Read More

Upravljanje zavarovanih terjatev

Podjetje Prohit d.o.o. že več let uspešno upravlja z bančnimi portfelji, kateri zajemajo tako zavarovane kot nezavarovane terjatve. Podjetje je v preteklosti upravljalo in še upravlja s portfelji (zavarovanih terjatev) skupnih vrednosti več kot 500 milijonov EUR, kateri zajemajo več kot 20.000 aktivnih terjatev. V letošnjem letu je podjetje v upravljanje prevzelo dodatno dva večja…
Read More

Spletne javne dražbe – izpolnitev tehničnih pogojev za izvedbo spletne javne dražbe

Namen izvršilnega postopka je, da se doseže čim hitrejše poplačilo upnikove terjatve. V kolikor do poplačila obveznosti ne pride prostovoljno v za to predvidenem roku, je dražba premičnin in nepremičnin eno izmed pomembnejših izvršilnih sredstev, s katerimi upnik skuša priti do poplačila. Glede na to, da je prav nepremičnina pogosto edino vrednejše premoženje dolžnika, ne…
Read More

Predlog novele zakona o izvršbi in zavarovanju (ziz-m)

Na področju izvršilnega prava prihaja, predvsem zaradi vplivov sodb Evropskega sodišča in odločitev Ustavnega sodišča Republike Slovenije (v nadaljevanju URS), do pogostih sprememb temeljnega zakonskega akta – Zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju ZIZ). V primeru izvršbe na stanovanjske nepremičnine, Predlog novele ZIZ-M sodnikom dodatno omogoča možnost iskanja pravičnega ravnovesja med interesi upnika in…
Read More

Brezplačni spletni izračun realizacije sklepa o izvršbi namenjen delodajalcem

Kadar delodajalci prejmejo sklep o izvršbi, izdan zoper njihovega delavca, imajo zakonsko dolžnost, da ta sklep izvršijo. Zakon nalaga delodajalcu naslednje dolžnosti: zavezan je izvršiti sklep o izvršbi v maksimalnem zakonsko dopustnem znesku, če delodajalec prejme sklep o izvršbi, dolžnik pa ne prejema rubljivih prejemkov ali drugih stalnih prejemkov in tudi najmanj eno leto pred…
Read More

Nov model odkupa terjatev – Sklenitev Pogodbe o permanentni prodaji terjatev (Forward Flow Agreement)

V okviru strategije upravljanja terjatev imajo upniki kot so banke, zavarovalnice, telekomunikacijska ali druga podjetja možnost, da lahko svoje terjatve prodajo. Prav odločitev za slednje, je priložnost, da podjetja, ki imajo konstanten pritok novih terjatev,  sklenejo s podjetjem, ki se ukvarja z odkupom le teh, t.i. pogodbo o permanentni prodaji terjatev (t.i. FORWARD FLOW AGREEMENT).…
Read More

Elektronsko vročanje

Eden izmed najpomembnejših elementov pravice do enakega varstva pravic, ki je opredeljeno v 22. členu Ustave Republike Slovenije, je pravica do izjave v postopku. Pogoj za uresničevanje le tega je pravica do informacije. Stranka ne more izkoristiti pravice do izjave v postopku, če ni zagotovljeno, da bo predhodno izvedela za procesna dejanja, glede katerih se…
Read More

Rubež regresa

V članku se bomo opredelili do vprašanj, povezanih z opravljanjem izvršilnih postopkov na regres delavca-dolžnika. Odgovor na to najdemo v Zakonu o izvršbi in zavarovanju, natančneje v  102. členu, ki določa, da je mogoča izvršba na vse dolžnikove denarne prejemke, ki se v skladu z Zakonom o dohodnini štejejo za dohodek iz delovnega razmerja. Pri…
Read More

Komunikacija, pomembna veščina v procesu izterjave terjatev

V času izrednih razmer je komunikacija z dolžniki še kako potrebna, predvsem pa je pomembno uporabljati drugačne, mehkejše pristope nagovarjanja dolžnikov. Ljudje imamo dar komunikacije, ki nam omogoča, da se lahko pogovarjamo med seboj, si zaupamo, izražamo svoje občutke in si skozi pogovor tudi pomagamo. Predvsem, v času izrednih razmer, je proaktivna komunikacija še kako…
Read More
Meni