Blog

Bančna konferenca

konference

Ponosno sporočamo, da smo kot sponzor aktivno sodelovali na bančni konferenci v organizaciji Združenja bank Slovenije, ki je bila 29. maja v Ljubljani. Na konferenci so se bančniki posvetili razpravi o izkušnjah, ki jih je v zadnjih letih prinesel evropski enotni mehanizem nadzora. Spregovorili so tudi o makroekonomskem okviru, v katerem poslujejo banke.