Upravljanje terjatev v izvensodnih in sodnih postopkih

Upravljanje terjatev v izvensodnih in sodnih postopkih

  • upravljanje terjatev v izvensodnih postopkih (telefonsko klicanje, pošiljanje pisnih obvestil, SMS obvestil),
  • upravljanje terjatev v sodnih postopkih  (vlaganje izvršb, preverjanje premoženjskega stanja dolžnikov, izvajanje prijav v insolventne postopke, vodenje pravdnih postopkov),
  • prevzem fizičnih spisov in transformacija v digitalno obliko.

Pokličite nas še danes na telefonsko številko 02 555 20 30
ali nam pošljite sporočilo na terjatve@prohit.si