Celovito upravljanje terjatev

Upravljanje terjatev v izvensodnem postopku

V sodelovanju s partnersko odvetniško pisarno imamo vzpostavljen klicni center, ki deluje za vaše stranke skozi ves dan. Skozi dolgoletne izkušnje smo ugotovili, kako pomembno je zgodnje vzpostavljanje kontakta z dolžniki, kar ima za posledico hitrejše poplačilo dolga in izboljšanje plačilne discipline. Ključ do uspeha je torej hitra reakcija na vsako zamudo, kar pomeni, da je optimalen pričetek takoj po valuti zapadlosti. Svetovalci v klicnem centru se stalno izobražujejo in seznanjajo s sodobnimi metodami in veščinami učinkovitega komuniciranja.
Sestavni del strategije upravljanja terjatev v izvensodnih postopkih je kombinacija telefonskega in pisnega opominjanja, pogajanja z dolžniki, iskanja novih naslovov iz javno dostopnih baz, pošiljanja sms in elektronskih sporočil.

Upravljanje terjatev v sodnem postopku

Pomembno je, da zoper neplačnike, v izvensodnih postopkih, brez večjega zamika, pričnemo sodni postopek z vložitvijo izvršbe. Na leto nam naročniki predajo približno 17.000 terjatev v sodno upravljanje. Strategije upravljanja terjatev v sodnih postopkih so različne, predvsem pa so odvisne od vrste, višine, starosti terjatev, ali so terjatve zavarovane ali nezavarovane oziroma, ali  gre za fizične ali pravne osebe. V primeru neplačanih terjatev v izvršilnem postopku, upravljamo terjatve tudi v vseh nadaljnjih postopkih, kot so pravdni, insolvenčni in zapuščinski.

Pokličite nas še danes na telefonsko številko 02 555 20 30
ali nam pošljite sporočilo na terjatve@prohit.si