Blog

Uspešno izvedena delavnica v okviru SPOT svetovanja, Zavod MRA

konference

V mesecu oktobru je naša ekipa izvedla triurno delavnico z naslovom »Kako do svojega denarja? Izterjava terjatev doma in v tujini«.

Aleksander Kumer in Denis Robar

Delavnica je potekala v okviru SPOT svetovanja na Zavodu, MRA (Mariborska razvojna agencija).

V sklopu delavnice sta predavatelja Denis Robar, vodja predsodne izterjave v podjetju Prohit in Aleksander Kumer, predstavnik odvetniške pisarne Gregorja Lepoše, udeležence seznanila kako se zavarovati pred neplačili, s samimi postopki izterjevalnega procesa, z izterjavo oseb, ki so vodene v postopkih prisilne poravnave in stečaja.

Prav tako sta predstavila sodobno informacijsko podporo v postopku izterjave, posebnosti izterjave v tujini in Evropskega naloga za izvršbo, aktualnosti na področju osebnih stečajev in novosti, ki jih je prinesla novela Zakona o izvršbi in zavarovanju –novela ZIZ-L.