Blog

prispevki

Delo od doma poteka, v izrednih razmerah, tudi v našem podjetju

Delo od doma, ki ga prakticiramo tudi v našem podjetju, je dobilo v času omejenega poslovanja popolnoma drugačne razsežnosti od normalnih delovnih okoliščin. Tudi mi smo se hitro prilagodili tem razmeram, saj delo z občutljivimi podatki zahteva najvišjo stopnjo varnosti. Skrbno pripravljeni varnostni načrti in pravilniki nam zagotavljajo nemoteno delovanje informacijskega sistema, v skladu z načeli zaupnosti, neokrnjenosti, predvsem pa informacijske varnosti. Že v mesecu februarju smo izdelali krizni načrt za delo od doma in predvideli enako kvaliteto izvajanja storitev kot v normalnih pogojih.

Proces zagotavljanja informacijske varnosti ni nikoli končan proces, zato dnevno skrbimo za nenehen razvoj na tem področju. Zagotavljamo ga z ohranjanjem visokih varnostnih standardov, s stalnim nadzorom in podrobnimi analizami sistema kot celote, ter seveda s stalnim izobraževanjem zaposlenih. Varnost zahteva strateški pristop in celovitost urejenosti. Prav v tem času je nadzor nad delovanjem sistema še posebej intenziven.

Zagotavljanje varnega poslovanja se začne pri temeljih, torej pri sami informacijski infrastrukturi, nadaljuje pa z zaščito ključnih poslovnih aplikacij, podatkov in naprav, ki jih uporabljajo zaposleni. Ustrezno urejeno področje varnosti v našem podjetju omogoča obvladovanje tveganj in zanesljivost poslovanja tudi v izrednih okoliščinah.

Zaščita ključnih poslovnih podatkov, aplikacij, procesov ter same infrastrukture je osnova varnega poslovanja, zato imamo varovanje izvedeno večnivojsko.

Ključnega pomena v tem času je, da imamo s strani naše IT službe, jasna navodila za vse zaposlene, da jih tekoče obvešča o vseh potrebnih informacijah, s čimer zagotavljamo enak nivo informacijske varnosti. Dnevno imamo organizirane sestanke in s tem zagotovljen pretok informacij  preko razpoložljivih aplikacij.

Glede na trenutne okoliščine, ko bo delo od doma tudi v prihodnje predstavljalo vsaj en del poslovne prakse, so pred nami novi izzivi glede zagotavljanja maksimalne informacijske varnosti.

Želimo, da s tega vidika predstavljamo našim naročnikom povsem zanesljivega in zaupanja vrednega poslovnega partnerja, ne glede na okoliščine, v katerih poteka delo.