Blog

Družbena odgovornost v podjetju Prohit

aktualno

Kot družbeno odgovorno podjetje uvajamo v podjetju t.i. “orange day”, ko bodo lahko zaposleni, dela prost dan, namenili v različne humanitarne namene kot je npr. delo v humanitarnih organizacijah, obisk starejših v domu ostarelih ali na domovih, pomoč pri gasilskih društvih, sodelovanje v etnografskih društvih, brezplačno pravno svetovanje društvom za posebne namene kot so npr. Sonček, Zveza društev za  cerebralno paralizo, Polžek, društvo za otroke s posebnimi potrebami in drugim. Tovrstno sodelovanje je fakultativne narave in je odvisno od želje posameznika.

S to namero želimo posameznike vzpodbuditi k izpolnjevanju tistih njihovih želja, ki jih na delovnem mestu preprosto ne morejo ali nimajo možnosti. Istočasno pa s tem vzpodbujamo družbeno odgovorna dejanja do skupnosti.