EU nalozba

Nastop podjetja PROHIT d.o.o. na forumu Global NPL, London

Naziv foruma: Global NPL, London
Obdobje trajanja foruma: 1-2.10.2019
Kraj in država foruma: London, Velika Britanija
Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na www.eu-skladi.si
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Nastop podjetja PROHIT d.o.o. na NPL Europe Autumn conference 2018

Prijavitelj: Prohit d.o.o.
Opis operacije »Nastop podjetja PROHIT d.o.o. na NPL Europe Autumn conference 2018« podjetja Prohit d.o.o.
NPL Europe implicitno nagovarja vsebinska področja, ki so predmet ekonomske aktivnosti podjetja PROHIT d.o.o. Tako je udeležba na predavanjih, kakor tudi možnost za predstavitev podjetja in mreženje, omogočala izboljšanje storitev, ki jih podjetje ponuja na trgu. Letos prvič je organizator dogodka, podjetje SmithNovak, povabilo podjetje PROHIT d.o.o., da se mednarodnemu dogodku pridruži kot sponzor. Le-to je enkratna priložnost za podjetje, da se aktivno predstavi v mednarodnem okolju in tako omogoči širitev poslovanja podjetja na tujih trgih.
Namen
Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov aktivne udeležbe na mednarodnem poslovnem dogodku v tujini podjetju povečati mednarodno konkurenčnost podjetja in zvišati stopnjo internacionalizacije. Udeležba podjetja PROHIT d.o.o. na NPL Europe Autumn conference 2018 v Londonu pomeni priložnost za širitev poslovanja podjetja na tuje trge in priložnost za povečanje prepoznavnosti in strokovnega ugleda. Na dogodku smo se povezali z bankami, investitorji in drugimi ponudniki sorodnih storitev, kot jih ponuja naše podjetje.
Cilji in rezultati operacije: Nastop podjetja PROHIT d.o.o. na NPL Europe Autumn conference 2018
Višina nepovratnih sredstev, ki smo jih prejeli za namen izvedbe operacije, znaša 5.537.72 €
Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na www.eu-skladi.si
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Digitalna transformacija v podjetju Prohit d.o.o.

S projektom »Digitalna transformacija v podjetju Prohit d.o.o.«, ki ga delno sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija, je podjetje Prohit d.o.o. izvedlo nadgradnjo elektronskega poslovanja za lažji vstop na nove tuje trge in povečanje mednarodne konkurenčnosti poslovanja. Z digitalno transformacijo, izdelavo spletne strani v tujih jezikih, video posnetkom in izobraževanjem smo vplivali na dvig znanja v našem podjetju ter hkrati na promocijo in povečanje prepoznavnosti podjetja.
Več na www.eu-skladi.si.