Blog

Izobraževanje za zaposlene

aktualno

Vodstvo podjetja v zadnjih dveh letih veliko vlaga v razvoj zaposlenih. Tokrat se je odločilo, da, kot eno od petih izbranih podjetij, pristopi k izvedbi pilotnega projekta Z vodnikom do preskoka v sodelovanju in razvoju voditeljstva, ki ga organizirata in izvajata Ksenija Špiler Božič, kreatorka voditeljev za nove poslovne realnosti ter Sonja Klopčič, razvijalka sodobnega voditeljstva v naprednih organizacijah. Sonja Klopčič je nam že znana coachinja in predavateljica, ki nas je v letu 2018 seznanila z metodo AEIOU voditeljstva, kar je za podjetje pomenilo prvi preboj na področju implementiranja novih metod vodenja, organiziranja in komuniciranja. Izvedba projekta poteka on-line v petih enournih srečanjih na vsakih 14 dni. Projekta smo se udeležili  vsi zaposleni. Vsak udeleženec je prejel knjigo Moj vodnik za AEIOU voditeljstva, ki je osnovni delovni pripomoček celotnega pilotskega projekta in je poleg skupinskega dela osnova za samostojno delo in hkrati delo v timih.

 Voditeljstvo ni posameznik na vrhu, to je sposobnost sistema za skupno zaznavanje in skupno oblikovanje prihodnosti. Sodobno voditeljstvo je porazdeljeno in vključuje vse zaposlene. Za razvoj takšne sodelovalne, skupinske sposobnosti, pa je potreben premik tudi v vsakem posamezniku. Gre za premik od ego zavedanja do eko-sistemskega zavedanja. Ta premik se dogaja v notranjem svetu posameznika. Gre za premik od delovanja iz glave v srce. Voditeljstvo je sposobnost sistema za samoorganizacijo. To je ključna sposobnost, ki jo moramo razvijati za trajnostno prihodnost.

Namen pilotskega projekta je pokazati, kako se okrepi sodelovanje, če vsak član tima začne delovati voditeljsko. Na srečanjih smo dobili številne praktične napotke za sodobne voditelje, kako graditi medčloveške odnose, razumeti poslanstvo in ga udejanjati, delovati v prepletenem in vsepovezanem svetu ter kako negovati odgovornost za dobrobit vseh.

Zaradi vsega navedenega je potrebno, da osvetlimo slepo pego vodenja, saj ne moremo spremeniti sistema, če ne spremenimo zavesti. 

Vsi zaposleni smo bili izjemno navdušeni nad vsebino saj nas je poglobljeno razmišljanje o posameznih temah še bolj povezalo, tudi občutek, da si resnično del tima, je izjemen.