Nadzor terjatev

Si želite izterjati tudi najnižje zneske, za katere menite, da ni ekonomske upravičenosti?

Nadzor terjatev je alternativna metoda, namenjena upnikom, ki zaradi različnih razlogov niso zainteresirani za prodajo svojih terjatev. Storitev ponujamo za vse terjatve, ki niso bile poplačane v izvensodnih in sodnih postopkih, kakor tudi tiste z nižjimi glavnicami, ki jih upniki zaradi ekonomske upravičenosti ne vlagajo na sodišče. Učinkovitost te storitve temelji na predpostavki, da se s pretečenim časom spreminja (izboljšuje) tudi finančno stanje dolžnika in njegova pripravljenost za poplačilo dolgov. Dolžnik se zaveda dejstva, da tudi zelo stari dolgovi niso bili pozabljeni in je upnik zelo dosleden in odločen, da bo terjal svoje terjatve ne oziraje se na višino, starost in vrsto terjatve.

Pokličite nas še danes na telefonsko številko 02 555 20 30
ali nam pošljite sporočilo na terjatve@prohit.si