Blog

Neformalno izobraževanje v Trenti

aktualno

V podjetju Prohit izvajamo sistematično, poleg formalnih tudi neformalna izobraževanja, katerih temelji so odnosi ljudi v skupinah. Namen  neformalnih izobraževanj je krepiti in višati raven svojih kompetenc, torej napredovati v svojih veščinah, pridobivati znanje in graditi odnos do dela in sodelavcev.  Širša ekipa vodstvenega tima je tako minuli, podaljšan vikend preživela delovne dneve v neokrnjeni naravi.  Na Kekčevi domačiji, v Julijskih Alpah, vstran od kakršnegakoli motečega faktorja, je potekalo izobraževanje z namenom razširitve ustvarjalnosti, izboljšanja komunikacijskih veščin, in še večje  homogenosti v ekipi.

Od odličnih predavateljev smo prejeli odgovore na številna vprašanja, ki si jih dnevno zastavljamo, kot so: Kako voditi ekipo efektivno in krepiti motivacijo sebi in drugim? Kako zgladiti spore na delovnem mestu? Kaj poleg znanja še potrebujem, da bom uspešen in hkrati našel del notranjega miru.

Tovrstna izobraževanja potekajo dva do trikrat letno in pomenijo za zaposlene veliko motivacijo in vzpodbudo, kako se počutiti in delovati še bolje. Vedno znova se jih razveselimo, saj nam dajejo velike priložnosti, kako biti še boljši in bolj uspešen.