Otkup potraživanja

Brzo do likvidnog novca

U posljednjih pet godina poduzeće PROHIT d.o.o. specijaliziralo se za tržište otkupa loših kredita, gdje je surađivalo u segmentu brižljivog pregleda svih većih projekata otkupa potraživanja u Sloveniji, među ostalima potrošačkog dijela projekta Pine (NLB) u bruto iznosu 120 milijuna EUR, projekta Taurus (Unicredit Banka) u bruto iznosu 140 milijuna EUR, projekta Stefanija (Banka Intesa Sanpaolo) u bruto vrijednosti 131 milijuna EUR i projekta Amber (Abanka) u bruto vrijednosti 250 milijuna EUR. Financiranje osiguravamo s domaćim i stranim kapitalom. Naše poduzeće također upravlja s prije opisanima projektima Pine, Amber i Stefanio. Na području loših kredita poduzeće također izvodi i procjenjivanje portfelja osiguranih i neosiguranih potraživanja.

Nova usluga na tržištu
Permanentni otkup potraživanja (FFA – Forward Flow agreement)

Da li vama potraživanja s nižim glavnicama prouzrokuju nerazmjerno visoke troškove u vezi s rezultatima? Da li vama donose mnogo stresnog rada i opterećuju interni kadar? Da li je udio loših potraživanja previše visok i oslabljuje vama bilancu?
Što je Forward Flow Agreement?
FFA je ugovor koji određuje uvjete i terminski plan dugoročne prodaje loših potraživanja. Prodavač se u ugovoru obveže da će prodati unaprijed određena potraživanja prema ugovornoj cijeni i u određenom opsegu. Postoji praksa da se ugovori takve vrste sklapaju za razdoblje od jedne do dvije godine, sa sukcesivnom, kvartalnom prodajom potraživanja.
Usluge permanentnog otkupa potraživanja su u Europi, prije svega na području loših potraživanja (NPL-ova), sve aktualnije ne samo na bankovnom nego i na području telekomunikacija, osiguranja i drugim područjima.

Brižljiv pregled potraživanja (Due diligence)

Poduzeće Prohit d.o.o. nudi domaćim i stranim investitorima, u okviru procesa otkupa potraživanja, uslugu brižljivog pregleda portfelja potraživanja (tzv. due diligence). Usluga je namijenjena svim domaćim i stranim investitorima koji kažu interes na području otkupa loših potraživanja, i istovremeno nemaju kapaciteta za izvođenje brižljivog pregleda većih portfelja potraživanja. Prohit d.o.o. na osnovi višegodišnjih iskustava na području upravljanja portfelja potraživanja nudi cjelovitu uslugu brižljivog pregleda koji uključuje:
  • koordinaciju i cjelovit pregled portfelja potraživanja fizičkih ili pravnih osoba (osigurana ili neosigurana potraživanja),
  • sistemsku analizu i trenutačnu ocjenu vrijednosti portfelja,
  • ocjenu utjerivanja s planom isplata u sljedećih 5 godina,
  • savjetovanje i priprema cjelovitog scenarija utjerivanja s obzirom na terminski plan investitora.

Nazovite nas već danas na telefonski broj 02 555 20 30
ili nam pošaljite poruku na terjatve@prohit.si