Odkup terjatev

Odkup bančnih portfeljev

Podjetje Prohit d.o.o. nastopa kot zanesljivi partner tujim investicijskim skladom, ki se odločajo za odkup večjih bančnih portfeljev. Sodelovanje poteka na vseh ravneh/točkah postopka odkupa portfelja, torej od oddaje prve nezavezujoče ponudbe do prevzema portfelja v upravljanje.
Ob tem vlagateljem nudimo splošno pravno in davčno podporo, kateri sta nujni za kvalitetno izpeljavo postopka prevzema portfelja.

Permanentni odkup terjatev

Kaj je Forward Flow agreement? (FFA)
FFA je pogodba, s katero se prodajalec in kupec dogovorita o permanentni prodaji terjatev, pod vnaprej določenimi pogoji. Pogoji so poljubni, najpogostejši pa so:
  • pretečeni rok od zapadlosti terjatve,
  • višina glavnice,
  • obstoj dokumentacije,
  • delitev po vrsti temelja.
Pogodbeni stranki v FFA se tako dogovorita o trajnem odkupu terjatev pod nadpisanimi pogoji, po vnaprej določeni ceni.  Praksa je, da se sklepajo tovrstne pogodbe za obdobje enega do dveh let, s sukcesivno, kvartalno prodajo terjatev.
Storitve permanentnega odkupa terjatev so v Evropi,  predvsem na področju slabih terjatev vedno bolj aktualne, ne samo v bančnem sektorju, temveč tudi v telekomunikacijskem, zavarovalniškem in drugih sektorjih.

Odkup ustavljenih izvršb brez poplačila

Izvršbe, pri katerih so bila ustavljena vsa izvršilna sredstva, smo v Prohitu poimenovali »Izvršbe 9-letnega koledarja”. Od ustavitve  vseh predlaganih izvršilnih sredstev, imajo upniki naslednji 10 let možnost ponovno vložiti izvršbo.
Ponujamo vam  novo storitev na trgu, to je odkup ustavljenih in nepoplačanih izvršb. Bistvenega pomena je hitrost izvajanja celotnega procesa, v katerem zaznamo novo premoženje dolžnika. V ta namen moramo dovolj pogosto opravljati poizvedbe, za kar potrebujemo ustrezno infrastrukturo (CRM), ki mora biti sposobna sprocesirati veliko število poizvedb v relativno kratkem časovnem obdobju.
Edini način, ki opravičuje smotrnost izvajanja te storitve je ta, da to vrši umetna inteligenca (Artificial Intelligence),  ki je v naši infrastrukturi v veliki meri že implementirana in zagotavlja pozitivne učinke.

Pokličite nas še danes na telefonsko številko 02 555 20 30
ali nam pošljite sporočilo na terjatve@prohit.si