Česta pitanja

Pitanja za naručitelje

Za uspostavljanje međusobne suradnje trebamo popis dospjelih potraživanja oblikovan u tabeli i sa strukturom podataka koju dogovorimo.

Suradnjom s nama nemate nikakvih početnih fiksnih troškova. Nagrada za obavljenu uslugu ovisi isključivo o realizaciji plaćanja (izuzevši pojedinačne iznimke kada su slučajevi već na sudu, kada se radi npr. o uslugama preuzimanja i pregleda postojećih spisa, prijave i pratnje stečajnih postupaka itd., gdje zaračunamo proviziju po predmetu).

U postupku pred sudske i sudske naplate potraživanja Prohit d.o.o. surađuje s odvjetnicima koji imaju mogućnost sukladno  odvjetničkoj tarifi zaračunati odvjetničke i materijalne troškove, što utječe na nižu relativnu proviziju koja se temelji na naplaćenom potraživanju.

U postupku sudske naplate potraživanja kao vjerovnik plaćate trošak javnobilježničkih i sudskih pristojbi za podnošenje Prijedloga ovrhe koja Vam se u slučaju plaćanja potraživanja vraća. U primjeru da za Vaš slučaj započnemo parnični postupak, kao vjerovnik podmirujete troškove parničnog postupka sukladno odvjetničkim i javnobilježničkim tarifama.

Suradnja s nama je iznimno transparentna jer možete jednostavno pristupati našoj aplikaciji 24 sata dnevno i 7 dana u tjednu. Time Vam je omogućeno da slijedite kronologiju izvođenja cjelokupnog procesa naplate potraživanja i istovremeno aktivno surađujete u postupku. U svakom trenutku možete pristupati pojedinačnim predmetima i cjelokupnoj dokumentaciji koja se kreira u postupku naplate. U okviru informacijske podrške kreiramo elektroničke spise koje Vam možemo na završetku postupka, prema Vašoj želji, proslijediti putem dogovorenih elektronskih kanala.

Podatci o dužnicima mogu biti u bilo kojem obliku (excel, xml, tekstni oblik i sl.). Praksa je da našim naručiteljima pošaljemo primjer uzoraka datoteke sa strukturom podataka koje trebamo za početak procesa naplate potraživanja.

Proces naplate potraživanja najbolje je započeti odmah po datumu dospijeća, odnosno nakon završenih internih podsjećanja (30 – 120 dana nakon dospijeća računa). Preporučuje se i rana telefonska naplata potraživanja koju izvodimo odmah nakon datuma dospijeća ili istovremeno s Vašim internim procesima. Radi se o vrlo ranom uspostavljanju kontakta s dužnikom, kada dužnika blago nagovaramo i potičemo na što brže plaćanje. Istovremeno u toj fazi utvrđujemo formalne razloge koji su posljedica neplaćanja. Važno je također i da interni i eksterni procesi naplate potraživanja slijede jedan nakon drugoga bez duljih vremenskih razmaka.

Prohit d.o.o. mnogo ulaže u obrazovanje svojih zaposlenika, istovremeno zaposlenici imaju brojna iskustva iz prakse koja su stekli kroz godine rada u poduzeću. Kako želimo dijeliti stečeno znanje s postojećima i potencijalnima naručiocima, organiziramo besplatne seminare na kojima predaju naši pravnici s višegodišnjim iskustvima, kao i stručnjaci iz različitih područja (komunikacija sa zahtjevnim klijentima, porezni aspekt naplate potraživanja i sl.). Ukoliko želite obrazovanje za Vaše zaposlenike i po Vašoj mjeri, pošaljite nam elektronsku poštu na info@prohit.si i pripremit ćemo Vam prijedlog programa obrazovanja.

Česta pitanja za dužnike

Dug se sastoji od glavnice i troškova izvršnog postupka zajedno sa zakonskim zateznim kamatama na određeni datum. Visina glavnice i troškova izvršnog postupka mogu se vidjeti na prvoj strani odluke o ovrsi, datum, od kojeg teku zakonske zatezne kamate od glavnice i izvršnih troškova, je vidljiv na samom prijedlogu za ovrhu koja je prilog odluke o ovrsi. Isto tako su iz prijedloga za ovrhu vidljivi podatci za doznaku iznosa koji dugujete.

Odluka o svrsi postane pravno valjana ukoliko dužnik ne plati duga odnosno ne podnese ugovor protiv odluke u roku kojeg određuje odluka o ovrsi, to jest u roku 8 dana. Posljedice pravno valjane odluke o ovrsi su da sud po službenoj dužnosti izvrši izviđanja o imovinskom stanju dužnika i na osnovi predloženih izvršnih sredstava, u primjeru pozitivnih izviđanja, proslijedi pravno valjanu odluku o ovrsi u izvršavanje dužnikovih dužnika, to su poslodavci, banke i sl.

Dug se u izvršnom postupku može plaćati na otplatu prema prethodnom dogovoru s vjerenikom. Ali je potrebno upozoriti na činjenicu, da dogovor o plaćanju na otplatu ne zaustavi ovrhe, što znači da ukoliko postoje ovršna sredstva, izvršitelji će morati slijediti odluku o ovrsi. Zakon inače dozvoljava odgodu, ali je to odluka vjerovnika, hoće li na osnovi zaključenog dogovora o plaćanju na otplatu predložiti odgodu ovrhe ili ne.

Ukoliko duga ne priznajete, imate u roku 8 dana od primanja odluke o ovrsi mogućnost podnijeti ugovor protiv odluke o ovrsi. Ugovor mora biti objašnjen i sudska pristojba plaćena jer će ga u suprotnom slučaju sud odbiti kao neutemeljenog, odnosno kao povučenog ukoliko nije plaćena sudska pristojba. U slučaju utemeljenog ugovora, sud će odluku o ovrsi poništiti i klijente uputiti na sudski postupak, u kojem će se utvrđivati o utemeljenosti tužbenog zahtjeva.

Ako je ovrha već počela, sud odgodi ovrhu, ako vjerovnik, koji predlaže odgodu, podnese dokument od kojeg polazi suglasnost dužnika s odgodom. Zbog spomenute zakonske naredbe, moraju dužnici vjerovniku dostaviti vlastoručno potpisanu suglasnost za odgodu.

U vezi s izvršnim postupkom postoji zakonsko ograničenje maksimalnog vremena odgode, to jest odgoda izvršnog postupka moguća je za 1 godinu.

U izvršnom postupku nije moguće posegnuti za osobnim predmetima dužnika. One taksativno nabraja zakon, naime:

 • Odjeća, obuća, rublje i ostali predmeti za osobnu upotrebu te posteljina, posuđe, namještaj, štednjak, hladnjak, perilica rublja i ostale za domaćinstvo potrebne stvari, ukoliko je sve to nužno potrebno dužniku i članovima njegovog domaćinstva;
 • Hrana i grijanje potrebni dužniku i članovima njegovog domaćinstva za šest mjeseci;
 • Radna i plemenska stoka, zemljoradnički strojevi i ostali radni strojevi koji su dužniku seljaku nužni za zemljoradničku djelatnost te sjeme za upotrebu na njegovom imanju i krmivo za stoku za četiri mjeseca;
 • Predmeti koji su dužniku, koji obavlja javni posao ili znanstveni, umjetnički ili drugi rad kao zanimanje, nužno potrebni za obavljanje njegovog rada;
 • Gotovina dužnika koji ima stalne mjesečne primitke do mjesečnog iznosa koji je po zakonu isključen iz ovrhe u razmjernosti s vremenom do sljedećih primitaka;
 • Odlikovanja, medalje, vojničke zasluge i ostala odlikovanja i priznanja, bračni prsten, osobna pisma, rukopisi i ostali osobni spisi dužnika te slike odnosno fotografije članova obitelji;
 • Pomagala koja su bila dana invalidu ili drugoj osobi s tjelesnim manama na osnovi propisa ili koje je nabavio sam i nužni su za obavljanje njegovih životnih funkcija.
 • Namjera otpusta obaveza je poštenome i savjesnome stečajnom dužniku omogućiti da prestane onaj dio njegovih obaveza koje nije sposoban ispuniti iz imanja kojeg ima na početku postupka osobnog stečaja do isteka razdoblja ispitivanja.
 • Otpust dugova važi samo za dugove nastale do poziva o početkom osobnog stečaja, dužnik ga mora predložiti u samom postupku osobnog stečaja. U većini primjera predlaže se odmah na početku postupka.
 • Postupak otpusta obaveza traje od 2 do 5 godina.
 • ako je pravno valjano optužen za kazneno djelo protiv imovine ili gospodarstva, koje još nije izbrisano;
 • ako je u posljednje tri godine prije uvođenja postupka osobnog stečaja dao neistinite, nepravilne ili nepotpune podatke, koje porezni organ treba za utjerivanje poreza, zbog čega mu je pristojni porezni organ dodatno ili naknadno odmjerio porez u iznosu najmanje 4.000 eura,
 • ako su njegove obaveze već bile otpuštene i od pravne valjanosti odluke o otpustu tih obaveza još nije isteklo deset godina,
 • ako je u zadnje tri godine prije uvođenja postupka osobnog stečaja preuzimao obaveze koje su nerazmjerne s njegovim imovinskim položajem ili ako je raspolagao sa svojom imovinom neotplativo ili za neizmjerno plaćanje ili ako može s obzirom na njegov imovinski položaj u cjelini ispuniti svoje obaveze.
 • neplaćane alimentacije,
 • odštete za štetu nastalu zbog smanjenja životnih aktivnosti ili smanjenja ili gubitka radne sposobnosti,
 • odštete za izgubljenu alimentaciju zbog smrti onoga koji ju je davao
 • prioritetna potraživanja iz prvog odlomka » člena ZFPPIPP«:
  1. plaće i nadoknade plaća za posljednje tri mjesece prije početka postupka zbog insolventnosti,
  2. odštete za povrede koje su povezane s radom kod dužnika i profesionalne bolesti,
  3. neplaćane otpremnine za prestanak radnog odnosa prije početka stečajnog postupka koje zaposlenima pripadaju po zakonu koji uređuje radne odnose, ali najviše u visini otpremnine određene za radnika kojemu poslodavac prekine ugovor o zaposlenju iz poslovnih razloga,
  4. plaće i nadoknade plaća radnika kojih rad zbog početka stečajnog postupka postane nepotreban za razdoblje od početka stečajnog postupka do isteka otkaznog roka,
  5. otpremnine radnika kojima je upravitelj prekidao ugovor o zaposlenju jer je njihov rad zbog početka stečajnog postupka ili među postupkom postao nepotreban,
  6. porezi i prinosi koje mora isplatitelj obračunati ili platiti zajedno s isplatama iz 1., 3., 4. i 5. točke,
  7. nadoknada za nekorišten godišnji odmor za tekuću kalendarsku godinu,
  8. novčane kazne ili oduzimanje imovinske koristi pridobivene s kaznenim djelom izrečenim u kaznenom postupku,
  9. u uvjetnoj osudi određen uvjet vraćanja imovinske koristi pridobivene s kaznenim djelom, odnosno povratak štete prouzrokovane s kaznenim djelom,
  10. globe ili oduzimanje imovinske koristi pridobivene s prekršajem izrečenim u postupku o prekršaju,
  11. oduzimanje imovine nezakonitog izvora
 • Ukoliko je ovrha neuspješna zbog nedostatka predmeta ovrhe i na toj osnovi također zaustavljena, dužnik nije oslobođen obaveza. U konkretnom primjeru vjerovnik raspolaže s izvršnom adresom izdanom u postupku na osnovi vjerodostojnog dokumenta. Vjerovnik može predložiti ponovo podnašanje prijedloga za ovrhu na osnovi pridobivene izvršne adrese, naime u okviru zastariva roka. U skladu s trenutnim važećim zakonodavstvom, ponovo podnašanje prijedloga za ovrhu je moguće sve do prošlih 10 godina od (pravno valjanog) završetka.
 • S ODLUKOM JE DUŽNIKU NALOŽENA GLAVNICA SA ZAKONSKIM ZATEZNIM KAMATAMA I TROŠKOVIMA OD KOJIH VJEROVNIK MOŽE, ISTO TAKO U PRIMJERU ZAKAŠNJENJA, ZAHTJEVATI POVRATAK ZAKONSKIH ZATEZNIH KAMATA. KAKO MOŽE DUŽNIK DUG SAMOSTALNO IZRAČUNATI?
 • Dužnicima je omogućen samostalan izračun duga s internetskom aplikacijom na internetskoj stranici Vrhovnog suda Republike Slovenije koja je dostupna na http://izo.sodisce.si/izo-web/spring/izracun?execution=e2s1.