Blog

Prohit na konferencah

konference

Naši predstavniki so se v maju in juniju udeležili dveh domačih in dveh mednarodnih konferenc.

Svoje znanje o novostih na področju celovitega upravljanja s terjatvami je naša ekipa delila na že tradicionalni 35. Finančni konferenci, ki se je odvijala med 8. in 9. majem v Portorožu. Gre za največji finančno borzni in poslovni dogodek v Sloveniji, ki ga organizirata Ljubljanska borza vrednostnih papirjev in Časnik Finance.

V Portorož se je naša ekipa odpravila tudi na 25. Dneve zavarovalništva, pod okriljem Slovenskega zavarovalnega združenja, ki so se odvijali od 31. maja do 01. junija. Letošnje druženje je potekalo pod sloganom »Premostimo razlike«, kjer so prednjačili trendi zavarovalniške industrije, razvoj kadrovskih virov, novih poslovnih modelov ter oblikovanje in trženje zavarovalniških produktov. Namen našega sodelovanja na tovrstnih dogodkih je širitev socialnega kapitala, prepoznavanje zahtev trga ter, s potencialnimi naročniki, delitev mednarodnih izkušenj s področja upravljanja terjatev.

Aktivni tudi mednarodno

V Kijevu in Atenah je naša ekipa utrjevala mednarodne odnose. V organizaciji W&J Global je 17. maja 2018 potekala že 5. mednarodna konferenca na temo slabih posojil (NPL-ov) in finančnega prestrukturiranja v Ukrajini in jugovzhodni evropski regiji, ki so se je udeležili tudi naši predstavniki. Poudarek konference je bil na regulaciji trga glede slabih posojih (NPL-ov) v Ukrajini in jugovzhodni evropski regiji, v skladu z novimi regulativami, ki so v zadnjih 3 letih uspele vzpostaviti okolje za zmanjšanje slabih posoji. Posledica navedenega je znatno povečanje transakcij iz naslova slabih posojil in zanimanja investitorjev na tem območju. Naši sodelavci so aktivno sodelovali pri diskusiji ter navezovali nove poslovne stike s potencialnimi investitorji.

V organizaciji odvetniške pisarne SmithNovak so se predstavniki Prohita d.o.o. udeležili mednarodne konference z naslovom “Greek & SEE NPL market”, ki je potekala 30. in 31. maja v Atenah. Poudarek konference je bil na novostih glede slabih posojil v Grčiji in jugovzhodni evropski regiji ter ključnih izzivih, s katerimi se srečujejo potencialni investitorji na eni strani in na drugi strani prodajalci terjatev (banke).  Poseben poudarek na konferenci  je bil tudi na diskusiji med največjimi agencijami za izterjavo terjatev v Grčiji in jugovzhodni regiji, med katere sodi tudi naše podjetje Prohit. Ob tej priložnosti je naš direktor Igor Stražišnik sodeloval na diskusijskem panelu z naslovom “Best-prectice debt collection”. Prav tako je bil v okviru konference posnet tudi intervju, v katerem direktor Prohita osvetli temeljne izzive, s katerimi se srečujejo Agencije za izterjavo terjatev.

Video intervju vam je na voljo na naslednji povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=bHv9bG-FKUg