Blog

Prohit, sponzor dogodkov: Finančna in Poslovna konferenca ter Dnevi zavarovalništva

konference

V mesecu septembru in oktobru so  se v Portorožu odvijali kar trije pomembni dogodki, ki so letos privabili izjemno število udeležencev. Največji razlog je bil lanskoletni izpad dogodkov v »živo«, saj so zaradi pandemičnih razmer potekali preko spleta.  Podjetje Prohit je, sedaj že tradicionalno, podprlo izvedbo vseh treh konferenc kot sponzor.

Udeleženci smo bili deležni številnih aktualnih tem in smo, skupaj z odličnimi predavatelji, iskali odgovore na izzive, ki so pred nami. Za nas je ključnega pomena, da med udeleženci širimo tudi našo uspešno poslovno prakso, izmenjujemo izkušnje in vzpostavljamo potencialne možnosti za sodelovanje. Pridobivanje socialnega kapitala in širjenje socialne mreže poznanstev je v poslovnem svetu ključno, da lažje prepoznavamo potrebe trga in se nenehno prilagajamo spremembam.

Eden izmed ključnih razlogov sodelovanja na konferenci je tudi bogat in pester program, ki pritegne in omogoča interaktivno izmenjavo znanj, izkušenj, mnenj ter pogledov na aktualna vprašanja in izzive finančno-gospodarske industrije.