Blog

Referenčna zgodba – pomoč pri prodaji nepremičnine in iskanju novega, manjšega doma

aktualno

Kot upravljalec terjatev smo v upravljanje prevzeli terjatev, na podlagi katere je dolžniku pretila izguba doma in posledično prodaja stanovanja  na javni dražbi. Slabo finančno stanje je bilo posledica težke bolezni dolžnika in njegove partnerke, ki sta se stežka preživljala skozi mesece. Po večkratnih sestankih z njima smo skupaj ugotovili, da je jedro problema predstavljala večja stanovanjska hiša, ki je bila za oba dolžnika popolnoma neprimerna in prevelika.  Hiša ni bila prilagojena za invalide, dolžnika sta plačevala visoke obratovalne stroške, za tekoče vzdrževanje pa preprosto ni bilo denarja. Hiša jima je povzročala občutek samote. Finančno tudi nista bila sposobna poravnavati obveznosti do banke. Dolžnikoma je grozila prodaja omenjene nepremičnine na drugi javni dražbi, kjer bi se nepremičnina najverjetneje prodala za največ 50% dejanske vrednosti, kar bi rezultiralo v izgubo doma,  še vedno pa bi ostale neporavnane obveznosti do banke.

S pomočjo Prohita in pogodbenih partnerjev ter jasnega soglasja dolžnika, smo prodali nepremičnino na prostem trgu, torej izven sodnega postopka, kar je imelo za posledico višjo prodajno ceno kot bi jo dosegli na javni dražbi. Dolžnika sta tako v celoti poplačala svoje obveznosti (del dolga jima je upnik tudi odpustil), del kupnine pa jima je ostal za nadaljnje življenje. S pomočjo naših pogodbenih partnerjev se je dolžnikoma poiskal oskrbovani dom. Bila sta neizmerno hvaležna. Z našo pomočjo sta začela nov začetek na dobrih temeljih.