Blog

Sodobni pristopi v procesu izterjave terjatev – seminar v hotelu City Maribor

konference

Brezplačen seminar o celovitem upravljanju s terjatvami smo tokrat, pod naslovom Sodobni pristopi v procesu izterjave terjatev, izvedli 16. maja 2018 v Mariboru.

V prenovljen format seminarjev smo poleg predstavnika podjetja Prohit in strokovnjakinje s področja profesionalne poslovne komunikacije, vključili tudi predstavnika odvetniške pisarne, ki je delil svoje izkušnje na področju izvršilnega in postopkovnega prava, predvsem pri implementaciji sprememb zakonodaje v delovne procese. Prav tako smo udeležence seznanili z novostmi, ki jih je prinesla novela Zakona o izvršbi in zavarovanju – novela ZIZ-L.

Prepričani smo, da so udeleženci našega izobraževalnega seminarja prejeli koristne informacije in napotke, ki jim bodo pomagali pri delu. Hvala vsem udeležencem za udeležbo, vsi ostali pa vabljeni na naše seminarje znova v jeseni.