Skrben pregled terjatev

Skrben pregled terjatev

Podjetje Prohit, d.o.o. ponuja, v okviru procesa odkupa terjatev, storitev skrbnega pregleda portfelja terjatev (t.i. Due Diligence). Storitev je namenjena vsem domačim in tujim investitorjem, ki imajo poslovni interes na področju odkupa slabih posojil, hkrati pa nimajo kapacitet za izvedbo skrbnega pregleda večjih portfeljev terjatev. Prohit, d.o.o. ponuja, na podlagi večletnih izkušenj na področju upravljanja portfeljev terjatev, celovito storitev skrbnega pregleda, ki vključuje:
  • koordinacijo in celovit pregled portfelja terjatev fizičnih ali pravnih oseb (zavarovane ali nezavarovane terjatve),
  • sistemsko analizo in trenutno oceno vrednosti portfelja,
  • ocena izterljivosti s planom poplačil v naslednjih 5-ih letih,
  • svetovanje in pripravo celovitega upravljanja terjatev glede na terminski plan investitorja.

Pokličite nas še danes na telefonsko številko 02 555 20 30
ali nam pošljite sporočilo na terjatve@prohit.si