Blog

Telefonsko upravljanje terjatev

aktualno

Odločilnega pomena je, da začnemo dolžnike vzpodbujati k plačilu že zelo zgodaj, optimalno je, takoj po valuti zapadlosti. V telefonskem pogovoru moramo biti jasni in odločni, predvsem pa slediti končnemu cilju, to je, doseči obljubo o plačilu ali dogovor o delnem oziroma celotnem plačilu dolga. Pripravljeni moramo biti na komunikacijo z različnimi tipi dolžnikov in v odvisnosti od tega prilagoditi izvajanje poteka pogovora z njimi. Ne smemo pozabiti, da je potrebno dolžnika poslušati in mu prisluhniti, da nam zaupa svoje težave in pove razlog zamujanja. Če je le možno mu ponudimo konkreten predlog za poplačilo dolga.

Pomembno je, da se na vsak telefonski pogovor temeljito pripravimo in si izdelamo scenarij poteka pogovora, kar bistveno povečuje učinkovitost same izvedbe. Dolžnike segmentiramo po vrsti oziroma razlogu zamude in temu prilagajamo nadaljnje strategije upravljanja terjatev.