Upravljanje zavarovanih terjatev

prispevki

Podjetje Prohit d.o.o. že več let uspešno upravlja z bančnimi portfelji, kateri zajemajo tako zavarovane kot nezavarovane terjatve. Podjetje je v preteklosti upravljalo in še upravlja s portfelji (zavarovanih terjatev) skupnih vrednosti več kot 500 milijonov EUR, kateri zajemajo več kot 20.000 aktivnih terjatev. V letošnjem letu je podjetje v upravljanje prevzelo dodatno dva večja portfelja, v skupni vrednosti 60 milijonov EUR. Upravljanje terjatev se izvaja s pomočjo programske opreme, katera omogoča maksimalno učinkovitost pri realizaciji terjatev.

Pri upravljanju terjatev se poslužujemo različnih načinov unovčitve, in sicer:

  1. Upravljanje izvršilnih in stečajnih postopkov. Prej omenjena programska oprema ter sistemsko dodeljena opravila maksimizirajo možnost unovčitve premoženja ter močno pospešijo izvršilne in stečajne postopke. Pri prodaji nepremičnega premoženja v izvršilnih in stečajnih postopkih se poslužujemo pomoči partnerske nepremičninske agencije, katera izvaja oglaševanje javnih dražb. S tem smo v preteklosti močno povečali udeležbo na javnih dražbah ter s tem dvignili realizacijo.
  2. Sodelovanje z nepremičninsko agencijo poteka tudi v obliki prodaje nepremičnin na prostem trgu. To se zgodi v dveh primerih, in sicer v primeru ko naročnik prevzame nepremičnino na javni dražbi (t.i. konverzija terjatve v lastništvo) ter v tem primeru ko z dolžnikom sklenemo sporazum o prodaji nepremičnine na prostem trgu. Ravno ta oblika strategije se je izkazala za izjemno učinkovito.
  3. Prodaja terjatev znanim investitorjem s cesijskimi pogodbami, skupaj z akcesornimi pravicami.

Omenjena programska oprema ter organizacija dela nam omogočata učinkovito upravljanje zavarovanih terjatev, kar pripelje do dobrih portfeljnih donosov.

Aleksander Kumer