Blog

Vrednote podjetja Prohit – srce kulture podjetja

aktualno

Vrednote pomenijo bistvo filozofije podjetja. Tvorijo močne vezi med zaposleni­mi, saj se z njimi identificiramo in osmislimo lastno delo. Vsi zaposleni moramo živeti z isto vizijo, živeti za iste vrednote, imeti zastavljeno isto strategijo, zato,  da se čim bolj približamo istim ciljem in da je naše skupno življenje tukaj čim boljše.  V podjetju Prohit smo vrednote oblikovali vsi zaposleni. Identificirali smo tiste, ki so v podjetju zaželjene in koristne.  Predstavljajo dogovor vseh zaposlenih, glede načinov, kako bodo sodelovali, ustvarjali in gradili odnose ter uresničevali svojo vizijo in dosegali cilje. Posamezniki se  lahko z vrednotami  poistovetijo in jih živijo, posamezni vodje pa dobijo orodje, skozi katerega lahko komunicirajo, spodbujajo posameznike ter uravnavajo različna odstopanja v podjetju.

Odgovarjajo na dve vprašanji: Kaj nam je res pomembno?  Ali je to podjetje, podjetje, za katerega želim delati?

Prohit je podjetje, ki se pomembnosti vrednot zaveda, ne samo to, tudi živi jih v praksi. Vse napisane vrednote so skozi mesece našega sodelovanja žive, vidne ter doživete, tako pri vodstvu kot vsakemu od zaposlenih. Podjetje je skozi nekaj dnevne delavnice, ki so vključevale tako vodstvo kot zaposlene, na inovativen način spoznalo, katere so vrednote, ki jih želimo imeti, spodbujati in ki smo jih prepoznali za svoje, po drugi strani pa identificirali, da izmed vseh vrednot, ki smo jih izbrali, ne moremo izbrati najpomembnejše – vse se namreč prepletajo in ene ni brez druge. .

Vsi zaposleni želimo, da vrednote postanejo srce kulture našega podjetja. Zavedamo se, da živeti po vrednotah podjetja ni nekaj enkratnega, temveč je to neskončni proces. In katere vrednote smo prepoznali, da so za naše podjetje  najpomembnejše?

ZAUPANJE IN PRIPADNOST

 • Zaupanje se oblikuje na podlagi naših dejanj, v določenem časovnem obdobju. Podlago za zaupanje oblikujejo dobri medsebojni odnosi, ki so pomembni tudi za pripadnost podjetju. Le ta se krepi preko dogodkov, druženj in teambuildingov.
 • Zaupanje v sebe in druge, sodelavce, vodstvo.
 • Smo zaupanja vredna oseba.
 • Zaupanje in pripadnost se odražata v iskrenosti in spodbujanju za zadovoljstvo med zaposlenimi, hkrati pa služita kot temelj za doseganje dobrih poslovnih rezultatov.

SPOŠTOVANJE IN EMPATIJA

 • Spoštovanje idej, mnenj, osebnosti, drugačnosti, raznolikosti mnenj. Vsaka oseba, ki stopi skozi vrata našega podjetja, je vredna spoštovanja, dokler s svojim vedenjem in dejanji ne ustvari drugačnega prepričanja.
 • Medsebojno spoštovanje ter iskrenost do zaposlenih in poslovnih partnerjev.
 • Empatija (ljubezen) do sebe, dela, sodelavcev, okolja.
 • Sposobnost sočustvovanja, skrbnost do sebe in drugih, vživeti se v situacijo drugega, s pomočjo naše presoje ter izkušnje.
 • Pravilen pristop ter komunikacija in pozitivna naravnanost.

ODGOVORNOST IN STROKOVNOST

 • Odgovornost do sebe, svojega dela in drugih posameznikov v podjetju.
 • Zavedanje in sprejemanje dogovornosti, sprejemanje odgovornosti za nastale napake ter sprejemanje odgovornosti za najboljšo rešitev.
 • Strokovnost na svojem področju, izobraževanje na svojem področju, pravilno uporabljamo vsa znanja in sredstva, ki so nam na voljo in se nenehno izobražujemo. Pri svojem delu smo čustveno zreli.

EKIPNI DUH

 • Predanost in pripadnost delu, ekipi, podjetju. Povezanost, strpnost in medsebojno zaupanje.
 • Pozitivna energija, humor, medsebojna pomoč, medsebojno spodbujanje in zavedanje, da imamo skupne cilje in vizijo.
 • Zavestno vnašanje dobre volje z zavedanjem, da ravnanje vseh članov vpliva na vzdušje v ekipi. Spontanost, upoštevanje idej posameznikov, druženja ter skupni projekti.

FOKUS IN AMBICIOZNOST

 • Imamo zemljevid s ciljem, kateremu sledimo.
 • Prizadevamo si za doseganje ciljev.
 • Držanje miselnosti in energije na postavljenih ciljih in željeni viziji, tako posameznikov kot podjetja ob upoštevanju mej okolice.